KONTAKT


JUDr. Radoslav Jakubík

Konateľ , Riaditeľ


+ 421 948 948 507

jakubik@ims-group.sk


Attila Kačmárik

Obchodné oddelenie


+ 421 948 948 575

kacmarik@ims-group.sk


Beáta Bellovičová

Personálne oddelenie


+ 421 948 112 997

bellovicova@ims-group.sk


IMS GROUP s.r.o.
Mlynská 6/B
934 01 Levice
Slovenská republikaIČO: 44 710 411
DIČ: 202 279 5269
DIČ DPH: SK 202 279 5269 podľa §4

Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl. č. 24223/N.


Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK33 0900 0000 0051 2112 0132
SWIFT: GIBASKBX


Nájdite nás na Facebooku:
KONTAKTNÝ FORMULÁR: 

Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ IMS GROUP s.r.o., Mlynská 6/B, 934 01 Levice, IČO: 44 710 411, DIČ: 202 279 5269, DIČ DPH: SK 202 279 5269, oprávnený spracúvať moje osobné údaje na základe vybavenia mojej požiadavky.

Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii:
Zásady ochrany osobných údajov