O SPOLOČNOSTI
IMS GROUP s.r.o. je slovenská spoločnosť, ktorá bola vytvorená na účely poskytovania elektromontážnych, zámočníckych, montážnych, a kúrenárskych prác pre slovenský aj zahraničný trh. Vychádza zo skúseností spoločnosti, ktorá bola založená v roku 2009 a od svojho počiatku sa zaoberá technickou činnosťou. Väčšina doterajšej činnosti bola realizovaná v rámci EÚ. Naše zákazky sa týkali najmä montáže káblových trás, elektroinštalačných prác, kúrenárskych a vodárenských prác, montáže stĺpov oceľových konštrukcií, zámočníckych a zváračských prác. V databáze našich obchodných partnerov sa nachádzajú aj najvýznamnejšie priemyselné spoločnosti na Slovensku, ako napríklad: Slovnaft a.s., Slovenské elektrárne a.s., U.S. Steel Košice s.r.o.. Skúsenosti so zahraničnými zákazkami siahajú do Poľska, Česka, Nemecka, Rakúska, Holandska, ako aj do východnej Európy (Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Srbsko).