PERSONÁLNA AGENTÚRA


HĽADÁM ZAMESTNANIE

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

ZOBRAZIŤ VIAC


PONUKA
PRÁCE

AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY

ZOBRAZIŤ VIAC


HĽADÁM ZAMESTNANCOV

PERSONÁLNY LÍZING

ZOBRAZIŤ VIACSlužby agentúry dočasného zamestnávania

PERSONÁLNY LÍZING


Personálny lízing predstavuje dočasný prenájom zamestnancov a je to rozšírená a flexibilná forma zamestnávania v súčasnosti, ktorá ponúka:


  • flexibilné možnosti zamestnávania podľa individuálnych potrieb klienta
  • rýchly a kvalifikovaný výber zamestnancov
  • úsporu času a nákladov spojených s výberom zamestnancov
  • vedenie kompletnej personálnej a mzdovej agendy pridelených zamestnancov
  • možnosť prevziať už zapracovaných zamestnancov po dôkladnom odskúšaní do kmeňového stavu.


FORMA SPOLUPRÁCE


  1. Na základe vami zadaných presných špecifikácií a požiadaviek na zamestnanca vám naši odborní zamestnanci vyberú najvhodnejšieho uchádzača s prihliadnutím na firemnú politiku, pracovné prostredie, osobnostné charakteristiky uchádzača a ďalšie špecifiká.
  2. Vybraný uchádzač podpíše pracovnú zmluvu s agentúrou IMS GROUP s.r.o. a stane sa našim zamestnancom.
  3. Na základe vopred vzájomne stanovených zmluvných podmienok spolupráce bude zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce do vašej spoločnosti.
  4. Bude zamestnaný na presne stanovené obdobie a v prípade výpadku alebo nespokojnosti vám zabezpečíme výmenu zamestnanca.
  5. Počas celého obdobia spolupráce sa kontaktná osoba agentúry postará o bezproblémové začlenenie zamestnancov do pracovného procesu.