SLUŽBY


ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE


  • montáž káblových trás
  • ťahanie a zapájanie káblov, ako aj rozvodných skríň
  • oprava a údržba elektrických zariadení
  • napájanie osvetlenia a pokladanie kabeláže podľa projektovej dokumentácie

 KÚRENÁRSKE PRÁCE


  • montáž, rekonštrukcia a výmena rozvodov vody a kúrenia
  • montáž vnútorných a vonkajších kanalizácií
  • sprinklerové systémy
  • montáž vykurovacích telies a podlahového kúrenia
  • montáž ústredného kúrenia
  • montáž tepelných a chladiacich výmenníkových stanícMONTÁŽNE A ZÁMOČNÍCKE PRÁCE


Zámočníci majú skúsenosti s:
montážou potrubí, opravami a zhotovovaním častí nízkotlakového a strednotlakového potrubia z kovov, montážou a demontážou armatúr, montážou diaľkových rozvodov, prírubových spojov, kompenzátorov, tvaroviek, rozdeľovačov, odlučovačov a nádrží, poskytovaním montážnych a demontážnych prác, montážou oceľových konštrukcií, oceľových hál. Ovládajú výkresovú dokumentáciu podľa ISO.
ZVÁRAČSKÉ PRÁCE


Zabezpečenie zváračov schopných pokryť širokú škálu materiálov a priemerov potrubia na všetky metódy zvárania (141, 135, 136, 111).