IMS MONTAGE s.r.o.

24. October 2021by ims_group_2019
IMS_MONTAGE.png

Naši odborníci zrealizujú vaše súkromné, komerčné alebo priemyselné stavebné projekty a tiež ich renováciu:

  • vodoinštalácie (demontáž, montáž, rekonštrukcia a výmena vodovodných sietí, obnova starých systémov, výstavba tlakových a kanalizačných potrubí, sprinklerových systémov, dažďových rozvodov a systémov na využitie vody)
  • inštalácia vykurovania (demontáž vykurovacích systémov, inštalácia, renovácia výmenníkov tepla a chladiacich zariadení, inštalácia radiátorov, podlahového vykurovania, ústredného vykurovania, renovácia starých vykurovacích systémov, priemyselné závody: dodávka na mieru)
  • zváračské práce na najvyššej úrovni (široká škála materiálov a priemerov rúr, všetky metódy zvárania: 141, 135, 136, 111)
  • montáž a demontáž, kovovýroba (montáž potrubí, opravy a výroba kovových častí tlakových potrubí, montáž a demontáž armatúr, montáž diaľkových potrubí, prírubových spojov, armatúr, rozdeľovačov, odlučovačov a zásobníkov, montáž a demontáž oceľových konštrukcií, oceľových hál, regálov)